Naším cílem je pomoci klientovi získat odškodnění, které mu náleží. Vždy s klientem otevřeně probíráme, jakou naději na úspěch jeho případ má, abychom mohli doporučit, zdali má smysl do soudního řízení vstupovat. Proto máme jasně stanovený a léty osvědčený systém, jak v případu postupujeme.

Co se tedy děje poté, co nám poprvé zavoláte nebo napíšete? Popíšeme vám postup na klasickém případu, kdy dojde k pochybení nemocnice:

1.

Vyslechneme si základní informace o vašem případu a zároveň s vámi hned probereme možná úskalí. Tato první konzultace je vždy zdarma, nebojte se nám proto zavolat.

2.

Zjistíme, ve které nemocnici a jakým způsobem došlo k poškození pacienta.

3.

Na základě plné moci si vyžádáme kopie zdravotnické dokumentace a z medicínského i právního hlediska posoudíme. Detailním vyhodnocením zdravotnické dokumentace zvýšíme pravděpodobnost úspěchu ve věci. Ve vybraných případech, kdy je dokumentace rozsáhlejší a její posouzení je tedy časově výjimečně náročné, účtujeme přiměřený paušální poplatek za prostudování dokumentace. O tomto poplatku vás ale vždy předem informujeme, nemusíte se tedy bát nákladů, o kterých byste dopředu nevěděli.

4.

Dospějeme-li k závěru, že nemocnice za poškození odpovídá, škodu vyčíslíme a vyzveme nemocnici k její úhradě, případně podáme žalobu.

Pokud naopak nepovažujeme případ za nadějný, vypracujeme pro vás podrobný rozbor s medicínským i právním odůvodněním, proč doporučujeme se věcí dále nezabývat.

5.

Pokud případ dospěje do stadia soudního sporu, postaráme se o vše potřebné a budeme vás v součinnosti s vámi zastupovat. Po tuto dobu neplatíte žádný poplatek za naši práci.

6.

Jestliže soud rozhodne o odškodnění ve váš prospěch, naši odměnu za celé soudní řízení a zastupování tvoří procentní podíl z vysouzené a již vyplacené částky. Pokud vám soud odškodnění nepřizná, neplatíte za naše zastupování před soudem nic.

Společně tak sdílíme riziko úspěchu i neúspěchu a vy se zároveň nemusíte obávat vysokých nákladů v průběhu řízení.