Výchozí situace: Při porodu došlo k poškození mozku novorozence v důsledku prodlení s provedením císařského řezu. Dítě je těžce poškozené, s okolím komunikuje pouze nonverbálně.

Výsledek našeho zastupování klientky: Soud přiznal nezletilému náhradu škody na zdraví ve výši 9 500 000 Kč.

Přečtěte si, jak o případu informují novinky.cz: Za zpackaný porod musí nemocnice zaplatit 9,5 miliónu.

Výchozí situace: Pacientka po banálním zákroku v nemocnici upadla na lůžku do bezvědomí. Nemocnice ji nemonitorovala a zjistila její stav až zhruba po hodině, kdy došlo k nevratnému poškození mozku pacientky. Ta požaduje odškodnění téměř 40 000 000 Kč.

Výsledek našeho zastupování klientky: Soud uznal nárok co do základu za důvodný, věc dosud není ukončena.

Výchozí situace: Chodec uklouzl na zledovatělém neposypaném chodníku a utrpěl komplikovanou zlomeninu nohy s trvalými následky. Požadoval odškodnění více než 2 000 000 Kč.

Výsledek našeho zastupování klienta: Ústavní soud vyhověl naší stížnosti. Dospěl k závěru, že nárok na odškodnění mají i ti poškození, kterým je známo, že chodník, na kterém upadli, je trvale neudržovaný. Na základě rozhodnutí Ústavního soudu uzavřeli účastníci sporu dohodu o odškodnění poškozeného částkou téměř 1 000 000 Kč.

Podívejte se na reportáž České televize o případu a vyjádření JUDr. Viktora Paka

 

Praha zaplatí muži zraněnému na kluzkém chodníku skoro milion korun. Článek a reportáž z webu idnes.cz

Výchozí situace: Pacient se podrobil v zařízení žalované implantaci totální endoprotézy pravého kyčelního kloubu. Již v den propuštění, se u pacienta objevily v oblasti pravého stehna křeče, jež se následujícího dne opakovaly. Později byl žalobce již pro kruté bolesti na zadní straně stehna a kolem hlezna a omezení hybnosti prstů a nohy vpravo vyšetřen neurologem, stav byl uzavřen jako inkompletní léze sedacího nervu vpravo se středně těžkou tibioperoneální obrnou.

Výsledek našeho zastupování klienta: Nemocnice byla uznána povinnou zaplatit pacientovi náhradu škody na zdraví ve výši více než 500 000 Kč.

Výchozí situace: Pacientce byl zdravotnickým zařízením injekčně aplikován do oka přípravek Avastin. V důsledku toho došlo k výraznému poškození oka pacientky. Přípravek Avastin je určen výhradně k podání formou intravenózní (nitrožilní) infuze, naopak přípravek Avastin absolutně není určen k podání bolusovou injekcí, a už vůbec ne k podání nitroočnímu.

Výsledek našeho zastupování klienta: Zdravotnické zařízení zaplatilo na základě mimosoudní dohody náhradu škody více než 1 000 000 Kč.

Čeští doktoři léčí oční chorobu lékem na rakovinu tlustého střeva, tvrdí pacienti

Výchozí situace: Žalobkyně se v nemocnici podrobila ERCP (endoskopickému vyšetření žlučových a pankreatických vývodů), při kterém jí byla provedena papilotomie, tj. naříznutí tohoto vývodu. Po výkonu se u žalobkyně rozvinul akutní zánět slinivky břišní, provázený bolestmi břicha a výrazným zhoršováním stavu s dlouhodobými komplikacemi.

Výsledek našeho zastupování klientky: Nemocnice byla uznána povinnou zaplatit žalobkyni více než 1 100 000 Kč.

Výchozí situace: U třicetiletého pacienta došlo v době, kdy byl při operaci v celkové anestezii, vinou porouchaného operačního nástroje k vzplanutí desinfekce a operační roušky na těle pacienta a v důsledku toho k rozsáhlým popáleninám 2. i 3. stupně.

Výsledek našeho zastupování klienta: Nemocnice byla uznána povinnou zaplatit pacientovi náhradu bolestného ve výši 309 760 Kč.

Výchozí situace: Pacient se podrobil v nemocnici ozařování adenomu hypofýzy, poté oslepl na jedno oko. Pacient tvrdil, že ztráta zraku je v příčinné souvislosti s jednáním nemocnice.

Výsledek našeho zastupování klienta: Byla uzavřena mimosoudní dohoda o tom, že nemocnice zaplatí pacientovi náhradu škody ve výši 1 000 000 Kč.

Výchozí situace: Pacientce byla při operaci způsobena perforace zadní stěny žaludku. Tento stav si vyžádal několik dalších operací a dlouhodobou léčbu spojenou se zdravotními komplikacemi.

Výsledek našeho zastupování klientky: Nemocnice byla uznána povinnou zaplatit pacientce náhradu škody ve výši téměř 300 000 Kč.

Výchozí situace: Žadatelka se domáhala proti Ministerstvu spravedlnosti poskytnutí zadostiučinění jakožto náhrady nemateriální újmy z titulu nepřiměřené délky řízení, které bylo zahájeno v listopadu 2009 a ukončeno v listopadu 2013.

Výsledek našeho zastupování klientky: Ministerstvo spravedlnosti uznalo nárok žadatelky a zaplatilo za nepřiměřeně dlouhé soudní řízení náhradu nemajetkové újmy přes 70 000 Kč.

Výchozí situace: Nezletilý pacient se domáhal náhrady škody a nemajetkové újmy proto, že mu tehdejší primář dětského oddělení bez jakéhokoliv medicínského odůvodnění indikoval zavedení arteriálního katetru, což byl pro žalobce extrémně bolestivý, traumatizující a zcela zbytečný výkon, navíc prováděný bez jakékoli analgosedace.

Výkon se po neúměrném a ničím neodůvodněném utrpení žalobce nezdařil ani po desetinásobném pokusu o napíchnutí tepny. Dalšího dne lékař na pacientovi tento postup opakoval, ten se po nejméně po šestinásobném pokusu o napíchnutí tepny žalobce opět nezdařil, opět byl prováděn bez aplikace analgosedativ, byl zbytečný, rizikový a traumatizující. Takový postup se opakoval u celé řady dalších dětských pacientů. Následně bylo zjištěno, že lékař, který zákroky prováděl, trpěl v té době duševní poruchou.

Výsledek našeho zastupování klienta: Mezi poškozenými a nemocnicí byl následně schválen smír, podle kterého se nemocnice zavázala pacienty odškodnit a tento smluvní závazek také splnila.

Výchozí situace: Poškozený se domáhal náhrady škody na zdraví proti odbornému učilišti, kde byl učněm a kde utrpěl při praktickém vyúčtování od vzníceného ředidla popáleniny 2. a 3. stupně na povrchu těla a popáleniny dýchacích cest. V důsledku těchto popálenin zůstaly žalobci trvalé následky. K popálení žalobce došlo úmyslným jednáním jiného učně.

Výsledek našeho zastupování klienta: Soud přihlédl k individuálním vlastnostem případu i k tomu, že se žalovaný na vzniku škody podílel hrubou nedbalostí svých zaměstnanců, kteří zanedbali dohled při výuce. Uznal žalovaného povinným zaplatit žalobci vysokou náhradu škody na zdraví.

Výchozí situace: Pacient, který se po operaci kolene pohyboval obtížně pomocí páru francouzských holí, s doprovodem a navíc byl lehce dezorientovaný a již několikrát v nemocnici upadl, šel do koupelny v doprovodu zaměstnanců nemocnice, kde mu měla být poskytnuta hygienická péče. V předsíni koupelny za přítomnosti jednoho ze zaměstnanců došlo k pádu poškozeného, při kterém se udeřil do hlavy. V důsledku vzniku zlomeniny lebky následně pacient zemřel.

Výsledek našeho zastupování klienta: Soud dospěl k závěru, že nemocnice za škodu odpovídá v důsledku porušení prevenční povinnosti, tedy povinnosti předcházet hrozícím škodám a přiznal pozůstalé manželce pacienta náhradu škody ve výši 240 000 Kč.

Výchozí situace: Pozůstalá manželka se domáhala proti pojišťovně náhrady za ztrátu na výživném, která ji vznikla úmrtím manžela při dopravní nehodě, při které zahynul i viník dopravní nehody, který byl pojištěný u pojišťovny. Po dlouhotrvajícím soudním řízení nakonec pojišťovna uzavřela dohodu o narovnání, na základě které vyplatila pozůstalé manželce několikamilionové odškodnění – náhradu za ztrátu na výdělku.

Výsledek našeho zastupování klientky: Poškozená se navíc proti České republice – Ministerstvu spravedlnosti domáhala soudní cestou odškodnění za dlouhotrvající proces, který trval od roku 2005 do roku 2013. Její žalobě bylo částečně vyhověno a žalobkyně získala odškodnění i za dlouhotrvající soudní proces.

Výchozí situace: Pacientka, jež podstoupila operativní odstranění dělohy, se domáhala odškodnění bolestí způsobených protržením močového měchýře v rozsahu asi 5 cm a přetnutím močovodu při tomto výkonu.

Výsledek našeho zastupování klientky: Nemocnice nárok pacientky uznala a po podání žaloby uzavřela dohodu o mimosoudním odškodnění.

Výchozí situace: Pacientce během operativního umělého přerušení těhotenství lékař omylem protrhl dělohu a způsobil rozsáhlé krvácení do dutiny břišní.

Výsledek našeho zastupování klientky: Na základě mimosoudního vyrovnání vyplatila nemocnice pacientce celkem přes 800 000 Kč.

Výchozí situace: Nezletilé pacientce byla v nemocnici způsobena újma na zdraví způsobená podáním neúměrně vysoké dávky anestetika.

Výsledek našeho zastupování klientky: Na základě naší právní pomoci vyplatila nemocnice odškodnění nezletilé pacientce za újmu na jejím zdraví. Před převzetím věci naší advokátní kanceláří však nemocnice považovala za dostatečné zadostiučinění pouhou omluvu.

Výchozí situace: Pacientka , která podstoupila operaci štítné žlázy, při níž jí však byly nevratně poraněny hrtanové nervy.

Výsledek našeho zastupování klientky: Žalovaná v průběhu soudního sporu tvrdila a znaleckými posudky prokazovala, že postupovala „lege artis“, přesto však byla naše klientka ve sporu plně úspěšná a bylo jíi přiznáno odškodnění ve výši přesahující 1 000 000 Kč.

Výchozí situace: Nezletilý chlapec, jehož stav a výsledky laboratorního vyšetření zakládaly jednoznačnou indikaci pro neodkladný překlad pacienta na specializované pracoviště, byl přesto celý jeden týden hospitalizován pouze na standardním oddělení okresní nemocnice.

Výsledek našeho zastupování klienta: V tomto případě jsme vymohli pro našeho klienta odškodnění ve výši několika desítek tisíc korun.